Advertència legal de Lobando.cat

Marcos Llambrich és propietari dels noms de domini i pàgines a Internet a les quals s’accedeix des del domini www.lobando.cat. Lobando.cat és propietat del professional Marcos Llambrich, amb domicili a Av. Mallorca, 53, 43877 Sant Jaume d’Enveja (Tarragona), NIF 52.608.608-H. Amb telèfon 622 299 975 i correu info@marcostecnic.com

Propietat Intel•lectual

• Copyright, Marcos Llambrich. Tots els drets reservats.
• El contingut d’aquestes pàgines web està subjecte a allò que es disposa a la normativa vigent espanyola reguladora de la Propietat Intel•lectual.
• El contingut d’aquesta pàgina web, en qualsevol dels seus formats (text, imatge, fitxers, etc.), estructura, disseny i forma de presentació, així com els programes d’ordinador utilitzats per la seva creació i posterior funcionament, són objecte de programari lliure, i les dades de la plantilla usada són les següents: Author W3layouts, amb web w3layouts.coom, llicència Creative Commons Attribution 3.0 Unported i adreça de llicència creativecommons.org/licenses/by/3.0
• El contingut d’aquest lloc web no podrà ser reproduït, modificat, distribuït, comunicat públicament ni emmagatzemat sense autorització prèvia de Marcos Llambrich.
• L’ús indegut del contingut d’aquest lloc web podrà ser considerat una infracció de les normes reguladores del copyright.
• Els usuaris han d’abstenir-se d’obtenir o d’intentar obtenir els continguts del web de Lobando.cat utilitzant mitjans o procediments diferents dels que siguin posats a disposició o siguin indicats per aquest efecte en les pàgines web on es trobin els mateixos.

Accés dels usuaris al lloc web

• Les pàgines de Lobando.cat poden ser visitades lliurement pels usuaris a excepció d’aquelles que estiguin incloses en àrees tancades o de subscripció.
• L’usuari es compromet a utilitzar les pàgines de Lobando.cat de conformitat amb la llei espanyola, amb el present Avís Legal, amb les Condicions Particulars de certs Serveis i amb la resta d’avisos, reglaments d’ús i instruccions que s’hagin posat en el seu coneixement, així com amb la moral i els bons costums generalment acceptats i amb l’ordre públic.

Limitació de la responsabilitat

• Aquest lloc web té com a objectiu principal informar els usuaris sobre els serveis oferts per Lobando.cat. Els textos són de caràcter informatiu i purament orientatius.
• Lobando.cat declina qualsevol responsabilitat respecte de la informació que es trobi fora d’aquesta pàgina o del seu control i/o de la que no sigui autor, no sent responsable, en particular, de l’actualització, correcció i/o exactitud dels continguts als quals tingui accés el visitant a través d’aquesta pàgina web, així com de la seva legalitat i/o idoneïtat.
• Tampoc pot fer-se responsable a Lobando.cat de cap tipus de dany directament o indirecta relacionat amb l’ús i/o contingut dels enllaços inclosos en aquesta pàgina. La inclusió d’un enllaç en aquesta pàgina no pot ser considerat una recomanació de Lobando.cat als visitants; la decisió d’utilitzar l’enllaç queda subjecta a la voluntat d’aquests últims.
• La informació continguda en aquest web pot no ser correcta, malgrat els esforços realitzats per vetllar per la seva veracitat i actualització. En conseqüència, Lobando.cat no es responsabilitza dels errors continguts, ni pels danys o perjudicis derivats del seu ús.
• Lobando.cat es reserva el dret a modificar, actualitzar o suprimir qualsevol dels continguts del web sense prèvia notificació.
• Lobando.cat no es responsabilitza dels danys i perjudicis ocasionats en el sistema dels usuaris del lloc web, en no poder garantir la inexistència de virus o altres elements lesius en els seus continguts.

Seguretat i cookies

• Per qüestions estadístiques i publicitàries, lobando.cat fa ús de Google analytics. A més, recull informació sobre IP, zona d'accés i tipus de dispositiu dels usuaris que es connecten al servei.
• No fem ús de cookies.

Tractament de dades de caràcter personal

• Lobando.cat no disposa de cap formulari per inscriure’s. Per tant, no conserva cap dada personal de cap usuari.
• Únicament disposa noms d’usuaris i claus, els quals es faran ús per accedir a una secció privada del web, i no disposant de cap altra informació de l’usuari (nom, cognoms, adreça, telèfon, e-mail, etc.)

Generalitats

• Lobando.cat es reserva el dret a modificar sense previ avís el contingut dels Avisos Legals d’aquest lloc web. Per tant, i per un correcte ús del mateix, li recomanem que visiti periòdicament aquesta secció.