Des del consultori mèdic se fa saber que el dia 23 de maig el consultori estarà tancat . Disculpeu les molèsties.

Bando vigent fins dijous, 24 de maig de 2018

El proper dia 15 de març comença el període de prohibició de fer foc en els terrenys forestals i a la franja de 500 m. que els envolta. Només seran permeses aquelles activitats autoritzades pel Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació. Com cada any, hauran de passar per l' Ajuntament a tramitar el permís per fer cremes de brancatge i restes vegetals procedents de treballs agrícoles.

Bando vigent fins dijous, 14 de juny de 2018

Els Mossos d’Esquadra han sol•licitat que fem màxima difusió d’una informació d’interès per als veïns i veïnes del nostre municipi que diu el següent: “Recentment hem tingut coneixement de diversos incidents amb persones que han patit pràctiques presumptament fraudulentes per part d’operaris de companyies de manteniment de gas butà. Les presumptes revisions que es porten a terme per part d’aquests operaris són, en algun casos innecessàries, i les factures per les reparacions efectuades, són desorbitades. Les persones afectades són, en la majoria dels casos, gent d’edat avançada. En cas que hi hagi persones afectades, els recordem que podria tractar-se d’una estafa, així que els instem que presentin denuncia als Mossos d’Esquadra”. Les persones que tinguin dubtes poden fer la consulta a l’Agencia Catalana del Consum, trucant a 012.

Bando vigent fins dimarts, 31 de juliol de 2018

En motiu del deplegament del 4G en el que s'aporten beneficis en quan a la velocitat d'internet i la cobertura en petites poblacions i zones rurals es poden trobar que afecte a la recepció dels canals de televisió( , qualsevol anomalia poden sol.licitar en el plaç de 6 mesos informació al següent telèfon 900833999. El plaç per sol.licitar els treballs tècnics serà del 15 de gener al 15 de juliol

Bando vigent fins dilluns, 31 de desembre de 2018