Els traslladem la comunicació que ens han fet arribar per solucionar el problema amb la sintonització de canals de televisió.: Estimado D. Josep Mas Sabaté, Alcalde del Ayuntamiento de Alfara de Carles Llega800 gestiona las incidencias en la recepción de la señal TDT causada por activación de la tecnología 4G en su Municipio de forma gratuita para sus usuarios. Si desea facilitar un contacto a sus vecinos para para incidencias ó información relacionada con 4G: e-mail: ayuda@llega800.es Teléfono: 900 833 999

Bando vigent fins dissabte, 30 de setembre de 2017

Els informem que des dels Mossos d' esquadra ens han passat el següent avís i perque estigueu informats: Els Mossos d’Esquadra han sol•licitat que fem màxima difusió d’una informació d’interès per als veïns i veïnes del nostre municipi que diu el següent: “Recentment hem tingut coneixement de diversos incidents amb persones que han patit pràctiques presumptament fraudulentes per part d’operaris de companyies de manteniment de gas butà. Les presumptes revisions que es porten a terme per part d’aquests operaris són, en algun casos innecessàries, i les factures per les reparacions efectuades, són desorbitades. Les persones afectades són, en la majoria dels casos, gent d’edat avançada. En cas que hi hagi persones afectades, els recordem que podria tractar-se d’una estafa, així que els instem que presentin denuncia als Mossos d’Esquadra”. Les persones que tinguin dubtes poden fer la consulta a l’Agencia Catalana del Consum, trucant a 012.

Bando vigent fins , 31 de desembre de 2017

Se recorda que no es pot aparcar a la Plaça Major, Els mossos d' esquadra denunciaran als vehicles que estiguen aparcats.

Bando vigent fins dissabte, 30 de setembre de 2017