S' informa que els rebuts l' AIGUA del 2on trimestre s'han posat a cobro recordem que el rebut d' Aigua es cobrarà per TRIMESTRES,

Bando vigent fins divendres, 30 de juny de 2017

Els informem que des dels Mossos d' esquadra ens han passat el següent avís i perque estigueu informats: Els Mossos d’Esquadra han sol•licitat que fem màxima difusió d’una informació d’interès per als veïns i veïnes del nostre municipi que diu el següent: “Recentment hem tingut coneixement de diversos incidents amb persones que han patit pràctiques presumptament fraudulentes per part d’operaris de companyies de manteniment de gas butà. Les presumptes revisions que es porten a terme per part d’aquests operaris són, en algun casos innecessàries, i les factures per les reparacions efectuades, són desorbitades. Les persones afectades són, en la majoria dels casos, gent d’edat avançada. En cas que hi hagi persones afectades, els recordem que podria tractar-se d’una estafa, així que els instem que presentin denuncia als Mossos d’Esquadra”. Les persones que tinguin dubtes poden fer la consulta a l’Agencia Catalana del Consum, trucant a 012.

Bando vigent fins , 31 de desembre de 2017

AVIS IMPORTANT (estafa) En els darrers dies, ha tingut coneixement de la temptativa de comissió d'una modalitat d'estafa que té com a potencials destinataris als comerciants del nostre territori. L'estafa consisteix en que un/a home/dona es fa passar per comercial d'un diari/revista/canal de televisió conegut/da de la zona i ofereix als comerciants la possibilitat d'anunciar el seu negoci en un espai de publicitat. L'estafador/a fa pagar per avançat els diners que diu que val la publicitat, i els informa que en un breu espai de temps la veuran publicada al diari/revista/canal de televisió. Per no aixecar sospites, aquesta persona, lliura un rebut genèric, que en cap cas, hi consten les dades fiscals del mitjà en el que es contracten els serveis. Els comerciants s'adonen que han estat víctimes d'una estafa quan han passat varies setmanes sense que es publiqui l'anunci fraudulentament contractat. Per aquest motiu els hi adjuntem comunicat per tal de que facin difusió pels seus canals habituals, radio, bàndol municipal o qualsevol mitja que creguin oportú

Bando vigent fins divendres, 30 de juny de 2017

Se recorda que no es pot aparcar a la Plaça Major, Els mossos d' esquadra denunciaran als vehicles que estiguen aparcats.

Bando vigent fins dissabte, 30 de setembre de 2017