Es comunica a tot el poble que aquesta tarda es posarà en funcionament el servei de biblioteca en horari de 16.00h a 18.00h, tots els dilluns i divendres.

Bando vigent fins divendres, 31 de març de 2017

PER A GENERAL CONEIXEMENT I PER ORDRE DEL DEPARTAMENT D'AGRICULTURA, ES COMUNICA QUE QUEDA PROHIBIDA LA UTILITZACIÓ D'OCELLS COM A RECLAMS, ESSENT OBLIGATÒRIA LA COMUNICACIÓ DE QUALSEVOL MORTALITAT. TAMBÉ QUEDA PROHIBIDA LA CRIA D'ÀNECS I OQUES CONJUNTAMENT AMB ALTRES AUS DE CORRAL, AIXÍ COM LA CRIA D'AUS DE CORRAL A L'AIRE LLIURE, ESSENT NECESSÀRIA LA CORRESPONENT AUTORITZACIÓ , PRÈVIA LA COL.LOCACIÓ DE TELES OCELLERES O ALTRES PROTECCIONS QUE IMPEDEIXIN L'ANTRADA D'AUS SALVATGES. PER A MÉS INFORMACIÓ O QUALSEVOL ACLARIMENT, US PODEU ADREÇAR A L'AJUNTAMENT , EN HORARI D'OFICINA O ALS SERVEIS TERRITORIALS DEL DARP.

Bando vigent fins divendres, 31 de març de 2017

Es comunica que a partir del dilluns 14 de novembre el nou horari del cementiri serà dimecres,dissabtes,diumenges i festius de les 9.00h a les 18.00h.

Bando vigent fins dimecres, 31 de maig de 2017

Es comunica a tots els interessats que l'assistenta social estarà el dilluns 27 de març a les 12.30h a l'Ajuntament.

Bando vigent fins dimarts, 28 de març de 2017

Es comunica a tot el poble que al costat de les escoles, s'ha posat un contenidor de brossa, tothom que el vulgui utilitzar pot tirar restes vegetals de l'hort .. Qui faci un mal ús d'aquest servei tirant altres restes que no siguin vegetals, serà sancionat.

Bando vigent fins , 30 d'abril de 2017