ES COMUNICA QUE EL NOU HORARI D'ESTIU DEL CEMENTIRI SERÀ DE DIMARTS A DIUMENGE I FESTIUS DE 9.00H A 20.00H

Bando vigent fins dissabte, 30 de setembre de 2017