EL CLUB DELTA DANCE INFORMA QUE EL PROPER 8 D'ABRIL, AL TEATRE AUDITORI CELEBRARÀ EL FESTIVAL DISNEY, EN DOS SESSIONS, UNA A LES 17,30 HORES I L'ALTRA A LES 20,00 HORES. LES ENTRADES NOMÉS ES VENDRAN ANTICIPADAMENT I ES PODEN COMPRAR AL RACÓ DEL RIU I ELS DIES 27 I 29 DE MARÇ I 3 I 5 D'ABRIL A L'ANTIC AJUNTAMENT, DE 18 A 20

Bando vigent fins dissabte, 08 d'abril de 2017

PER A GENERAL CONEIXEMENT, S’INFORMA A LA POBLACIÓ QUE DEMÀ DIVENDRES SOBRE LES 15:15 H TÉ PREVISTA L’ARRIBADA A SANT JAUME D’ENVEJA, LA VOLTA CICLISTA A CATALUNYA I QUE TRANSCORRERÀ PER LA VARIANT DES DE LA ROTONDA DEL PASSADOR CAP AMPOSTA. PER UNA BONA VISUALITZACIÓ ES RECOMANA VEURE-HO DES DE LA ZONA DE VIANANTS DEL PONT LO PASSADOR. AIXÍ MATEIX LA POLICIA LOCAL COMUNICA QUE DES DE LES 14:30 H APROXIMADAMENT, EL TRÀNSIT ESTARÀ RESTRINGIT EN AQUEST TRAM.

Bando vigent fins divendres, 24 de març de 2017

PER A GENERAL CONEIXEMENT ES FA PÚBLIC QUE L'AJUNTAMENT HA CONVOCAT CONCURS OPOSICIÓ PER COBRIR UNA PLAÇA DE POLICIA LOCAL, FUNCIONARI INTERÍ DE CARÀCTER TEMPORAL, . EL TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS FINALITZA EL DIA 5 D'ABRIL A LES 14, 00 H. LES BASES ES PODEN CONSULTAR A LA SEU ELECTRÒNICA DEL WEB DE L'AJUNTAMENT.

Bando vigent fins dimecres, 05 d'abril de 2017

L'ASSOCIACIÓ DE MESTRESSES DE CASA INFORMA QUE HA ORGANITZAT UN VIATGE PER AL DILLUNS DE PASQUA A ALCOVER I MONTFERRI. EL PREU PER PERSONA ÉS DE 40 € QUE INCLOU ESMORZAR I DINAR I VISITA A LA BASILICA DE MONTFERRI, I PER APUNTAR-SE HEU DE PASSAR PER LA BOTIGA DE DOLORS MATIES, FINS EL 7 D'ABRIL. LA JUNTA

Bando vigent fins divendres, 07 d'abril de 2017

D’acord a l’ordenança reguladora de l’ús, conservació i protecció dels camins rurals del municipi de Sant Jaume d’Enveja, aprovada i publicada l’any 2014, ES RECORDA: A) Als propietaris de terres de conreu que parteixen amb camins rurals municipals: 1- Tenen l’obligació d’habilitar dins de la seva finca, un espai suficientment gran (baixador o era) per poder descarregar la maquinària agrícola que no porti rodes de goma. 2- Està prohibit conrear directament contra el camí, estan obligats a deixar un marge de protecció entre el camí i el conreu. 3- Està prohibit tractar amb herbicida el voral del camí (quedaran exempts els vorals que limitin amb tubs de reg o desguassos). B) Empreses de serveis agrícoles o propietaris de maquinària agrícola: 1- Està prohibit que la maquinària agrícola amb rodes que no siguin de goma, circuli o sigui descarregada als camins rurals municipals. L’ordenança contempla sancions de 100 fins a 1.000 euros, segons siguin lleus, greus o molt greus. A més de la sanció, l’infractor s’haurà de fer càrrec dels costos de reparació dels danys ocasionats. Sant Jaume d’Enveja, febrer de 2017 L’Alcalde, Joan Castor Gonell Agramunt

Bando vigent fins dilluns, 15 de maig de 2017

Per a general coneixement i per ordre del Departament d’Agricultura, es comunica que queda prohibida la utilització d’ocells com a reclams, essent obligatòria la comunicació de qualsevol mortalitat. També queda prohibida la cria d’ànecs i oques conjuntament amb altres aus de corral, així com la cria d’aus de corral a l’aire lliure, essent necessària la corresponent autorització, prèvia la col·locació de teles ocelleres o altres proteccions que impedeixin l’entrada d’aus salvatges. Per a més informació, o qualsevol aclariment, us podeu adreçar a l’Ajuntament, en horari d’oficina, o als Serveis Territorials del DARP.

Bando vigent fins divendres, 31 de març de 2017