PER A GENERAL CONEIXEMENT ES FA PÚBLIC, QUE FINS EL 28 DE FEBRER A LES 14.00 H I A L’AJUNTAMENT ES PODEN PRESENTAR PROPOSTES PER A LA GESTIÓ DEL SERVEI DE BAR SITUAT A L’EMBARCADOR. LES BASES ES PODEN CONSULTAR AL TAULER D’ANUNCIS I A LA SEU ELECTRÒNICA DEL WEB DE L’AJUNTAMENT.

Bando vigent fins dijous, 01 de març de 2018

L'ASSOCIACIÓ DE JUBILATS I PENSIONISTES DE SANT JAUME COMUNICA A TOTS ELS SEUS SOCIS QUE VULGUIN ANAR AL VIATGE DE DILLUNS DE PASQUA, A MARINA D'OR PODEN PASSAR A APUNTAR-SE FINS EL 26 DE MARÇ PEL LOCAL SOCIAL ELS DIES I HORES, HABITUALS. EL PREU DE 55 EUROS PER PERSONA INCLOU VIATGE AMB AUTOBÚS, ASSEGURANÇA I DINAR, LA JUNTA

Bando vigent fins dilluns, 26 de març de 2018

S’informa a la població estrangera i els retornats a Catalunya que està actiu el Servei de Primera Acollida on podran gaudir d’una sèrie de recursos i formació per afavorir la seva integració social, a més de fer consultes sobre els tràmits d’estrangeria. Per més informació podeu adreçar-vos a l’Ajuntament i demanar hora amb la tècnica d’acollida.

Bando vigent fins dilluns, 31 de desembre de 2018

ES POSA EN CONEIXEMENT DELS INTERESSATS QUE A PARTIR D'AVUI JA ES PODEN TRAMITAR LES COMUNICACIONS DE LES CREMES DE RESTES VEGETALS EN ZONA RÚSTICA, A L'AJUNTAMENT I EN HORARI D'OFICINA.

Bando vigent fins dimecres, 14 de març de 2018

Espai reservat pels Bandos que vulgui oferir l'ajuntament de l'Aldea als seus vilatans. Servei gratuït ofert per Marcos Tècnic als ajuntaments.

Bando vigent fins dimecres, 01 d'agost de 2040