Sant Jaume

HORARI DEIXALLERIA

Per a general coneixement es comunica que a partir d’avui estarà oberta la deixalleria totes les tardes, de 15.00 a 18.00 hores, a excepció dels dillums. Els dissabtes estarà oberta tot el dia, en horari de 9.00 a 14.00 i de 15.00 a 18.00 hores.

Bando vigent fins , 31 de març de 2019
Alfara de Carles

revisió ITV agrícola

El dia 21 de novembre a 9:00 a 10:30 a la Era de la Vila, es passarà l' ITV a la maquinària agrícola, els interessats poden apuntar-se a l' Ajuntament en horari d' oficina.

Bando vigent fins dimecres, 21 de novembre de 2018
Alfara de Carles

revisió ITV agrícola

El dia 21 de novembre a 9:00 a 10:30 a la Era de la Vila, es passarà l' ITV a la maquinària agrícola, els interessats poden apuntar-se a l' Ajuntament en horari d' oficina.

Bando vigent fins dimecres, 21 de novembre de 2018
Sant Jaume

COBRAMENT QUOTA SOCIS "L'ILLA DE BUDA, SOCIETAT DE CAÇADORS"

L'ILLA DE BUDA SOCIETAT DE CAÇADORS COMUNICA ALS SOCIS QUE A PARTIR D'AVUI ES COBRARAN LES QUOTES TOTS ELS DIVENDRES I DISSABTES, DE VUIT A NOU DE LA TARDA, AL LOCAL SOCIAL I FINS A FINAL DE MES. LA JUNTA

Bando vigent fins , 30 de setembre de 2018
Alfara de Carles

AUTORITZACIONS foc TARDOR

Benvolguts/des, els comuniquem que ja poden passar per l' Ajuntament per tramitar les autoritzacions col·lectives per crema de restes agrícoles per al període del 16 de setembre al 15 d’octubre. Les condicions per realitzar les cremes : 1. Condicions de suspensió. a. L’autorització quedarà suspesa en cas d’activació del pla alfa al nivell 2 o superior. b. L’activitat només es podrà començar amb vent encalmat. Amb una velocitat del vent superior 10km/h. (un vent de 10km/h fa moure les fulles) l’activitat s’haurà d’aturar (orientativament poden servir els valors de l’Escala Beaufort ) 2. Condicions específiques. a. No es podran fer les cremes a menys de 25 metres de la zona forestal, excepte si es disposa d’un mínim de 30 litres d’aigua ( 2 motxilles extintores ) a peu de la crema; en aquest cas, la distància a terreny forestal serà d’un mínim de 15 metres. b. L’activitat s’ha de fer exclusivament els dies i hores esmentades en aquesta autorització. En cap cas, no es pot cremar ni els dies festius oficials (12 d’octubre), ni diumenges, dissabte sant. c. El lloc de la crema estarà net de vegetació en un perímetre de 3 metres al voltant del foc. d. S’han de fer piles petites (volum màxim de 2 metres cúbics) i encendre’n una darrera l’altra, no simultàniament. e. Les flames no poden superar els 3 metres d’alçada. f. Cal apagar les brases un cop acabada l'activitat i assegurar el perímetre al voltant de la pila que es crema. g. Aquesta autorització no és vàlida per a la crema de marges, canyars, rases, restes de jardineria, calçotades i crema de residus. Tampoc és vàlida per a l’eliminació de restes procedents d’arrencades agrícoles (vinya, fruiters, oliveres, etc.) ni per les restes de rompudes forestals. En aquests casos caldrà tramitar una autorització individual a les oficines del DARP. h. Els agents rurals podran establir in situ mesures complementàries per tal de millorar la seguretat, així com aturar les cremes quan les condicions meteorològiques així ho aconsellin. Un cop finalitzat aquest període i fins els 14 de març es passarà a l’opció de les comunicacions.

Bando vigent fins dimecres, 31 d'octubre de 2018
Sant Jaume

CREMA AGRÍCOLA

ES COMUNICA A TOTS ELS INTERESSATS QUE A PARTIR D’AVUI DILLUNS 17 DE SETEMBRE JA ES PODEN SOL•LICITAR ELS PERMISOS PER FER FOC EN ZONA RÚSTICA, A L’AJUNTAMENT, EN HORARI D’OFICINA, DE NOU A DOS I DE DILLUNS A DIVENDRES.

Bando vigent fins dilluns, 15 d'octubre de 2018
Sant Jaume

NOUS TELÈFONS I ACCESSOS A SOREA

A PARTIR D'AVUI SOREA TÉ ELS SEGÜENTS TELÈFONS I ACCESSOS: Telèfon d’atenció al client i reclamacions: 900 405 070. De dilluns a divendres, de 8.00 h a 21.00 h. Telèfon d’incidències i avaries a la xarxa: 900 304 070. Disponible les 24 hores del dia, els 365 dies de l’any. Telèfon per informar lectures: 900 816 101. De dilluns a divendres, de 8.00 h a 21.00 h. A l’apartat “Contacta” de l’Oficina Virtual. 24 hores, 365 dies a l’any. Twitter: www.sorea.cat

Bando vigent fins dissabte, 22 de juny de 2019
Sant Jaume

VIATGE DE L'ASSOCIACIÓ DE JUBILATS

L'ASSOCIACIÓ DE JUBILATS I PENSIONISTES DE SANT JAUME COMUNICA ALS SEUS SOCIS QUE ES FARÀ UN VIATGE DE 6 DIES A SALAMANCA I NORD DE PORTUGAL, AL MES D'OCTUBRE. EL PREU PER PERSONA ÉS DE 350 EUROS. ELS INTERESSATS JA ES PODEN PASSAR A APUNTAR PEL LOCAL SOCIAL, ELS DIMARTS DE CINC A SET DE LA TARDA. LA JUNTA

Bando vigent fins , 30 de setembre de 2018
Sant Jaume

SERVEI DE PRIMERA ACOLLIDA

S'informa a la població estrangera i els retornats a Catalunya que està actiu el Servei de Primera Acollida on podran gaudir d'una sèrie de recursos i formació per afavorir la seva integració social, a més de fer consultes sobre els tràmits d'estrangeria. Per més informació podeu adreçar-vos a l'Ajuntament i demanar hora amb la tècnica d'acollida.

Bando vigent fins dilluns, 31 de desembre de 2018

Copyright 2018 Marcos Llambrich

Avís legal | Política de cookies