Alfara de Carles

PRECAUCIÓ PER AIGUATS MOLT FORTS

EN MOTIU DE L' ACTIVACIÓ DE INUNCAT PER LA PREVISIÓ DE FORTES PLUGES A LES TERRES DE L' EBRE : ES DEMANA A TOTA LA POBLACIÓ MOLTA PRECAUCIÓ , EVITAR LLOCS INUNDABLES I DESPLAÇAMENTS INNECESSARIS.

Bando vigent fins dissabte, 20 d'octubre de 2018
Alfara de Carles

revisió ITV agrícola

El dia 21 de novembre a 9:00 a 10:30 a la Era de la Vila, es passarà l' ITV a la maquinària agrícola, els interessats poden apuntar-se a l' Ajuntament en horari d' oficina.

Bando vigent fins dimecres, 21 de novembre de 2018
Alfara de Carles

revisió ITV agrícola

El dia 21 de novembre a 9:00 a 10:30 a la Era de la Vila, es passarà l' ITV a la maquinària agrícola, els interessats poden apuntar-se a l' Ajuntament en horari d' oficina.

Bando vigent fins dimecres, 21 de novembre de 2018
Alfara de Carles

AUTORITZACIONS foc TARDOR

Benvolguts/des, els comuniquem que ja poden passar per l' Ajuntament per tramitar les autoritzacions col·lectives per crema de restes agrícoles per al període del 16 de setembre al 15 d’octubre. Les condicions per realitzar les cremes : 1. Condicions de suspensió. a. L’autorització quedarà suspesa en cas d’activació del pla alfa al nivell 2 o superior. b. L’activitat només es podrà començar amb vent encalmat. Amb una velocitat del vent superior 10km/h. (un vent de 10km/h fa moure les fulles) l’activitat s’haurà d’aturar (orientativament poden servir els valors de l’Escala Beaufort ) 2. Condicions específiques. a. No es podran fer les cremes a menys de 25 metres de la zona forestal, excepte si es disposa d’un mínim de 30 litres d’aigua ( 2 motxilles extintores ) a peu de la crema; en aquest cas, la distància a terreny forestal serà d’un mínim de 15 metres. b. L’activitat s’ha de fer exclusivament els dies i hores esmentades en aquesta autorització. En cap cas, no es pot cremar ni els dies festius oficials (12 d’octubre), ni diumenges, dissabte sant. c. El lloc de la crema estarà net de vegetació en un perímetre de 3 metres al voltant del foc. d. S’han de fer piles petites (volum màxim de 2 metres cúbics) i encendre’n una darrera l’altra, no simultàniament. e. Les flames no poden superar els 3 metres d’alçada. f. Cal apagar les brases un cop acabada l'activitat i assegurar el perímetre al voltant de la pila que es crema. g. Aquesta autorització no és vàlida per a la crema de marges, canyars, rases, restes de jardineria, calçotades i crema de residus. Tampoc és vàlida per a l’eliminació de restes procedents d’arrencades agrícoles (vinya, fruiters, oliveres, etc.) ni per les restes de rompudes forestals. En aquests casos caldrà tramitar una autorització individual a les oficines del DARP. h. Els agents rurals podran establir in situ mesures complementàries per tal de millorar la seguretat, així com aturar les cremes quan les condicions meteorològiques així ho aconsellin. Un cop finalitzat aquest període i fins els 14 de març es passarà a l’opció de les comunicacions.

Bando vigent fins dimecres, 31 d'octubre de 2018

Copyright 2018 Marcos Llambrich

Avís legal | Política de cookies